บริการทำบัญชี

โปรโมชั่น

สถิติผู้เข้าชม

 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 23 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
627 คน
4857 คน
62540 คน
เริ่มเมื่อ 2008-08-07

Link เพือนบ้าน

Music video

บริการดาวโหลด

แบบฟอร์ม
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
แบบ ก.
แบบ บอจ.1
แบบ บอจ.2
แบบ บอจ.3
แบบ บอจ.4
แบบ ลช.1
แบบ ลช.2
แบบ บอจ.5

โหลดแบบฟอร์มทั้งหมด คลิ๊ก!!  

แบบฟอร์ม
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

แบบ หส. 1

แบบ หส..2

โหลดแบบฟอร์มทั้งหมด คลิ๊ก!!  

Tag
รับทำบัญชี,ทำบัญชี ,รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน  , สำนักงานบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,ปิดงบการเงิน,จดทะเบียนบริษัท , จัดตั้งบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน , จัดตั้งห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเลิกบริษัทฯ เลิกห้าง

รับทำบัญชี

      สำนักงานบัญชีกรณัฐการบัญชี  บริการด้าน กฏหมาย บัญชี ผู้ตรวจสอบสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร มาตรฐานบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน รับบริการรับทำบัญชี บัญชีการเงิน การเงิน การบัญชี ระบบบัญชี วางระบบบัญชี การทำบัญชี จัดทำบัญชี โปรแกรมบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชีเงินเดือน บัญชีสต็อก บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ ระบบภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ควบคุมภายใน วางระบบภาษี Tax ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT การวิเคราะห์งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


สำนักงานบัญชี บริการรับทำบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน
รับทำบัญชีรายปี จดทะเบียนบริษัท

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากรทุกประเภท
งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐาน

 

  บริการออนไลน์

แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

 link หน่วยงานต่างๆ

กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารประเทศไทย
สำนักงานประกันสังคม
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมศุลกากร
ตรวจคนเข้าเมือง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริการค้นข้อมูลธุรกิจ

ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มบัญชี

แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ

คลังข้อมูลนักบัญชี

รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

 

รับตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน , วาง ระบบบัญชี โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 
  บริการตรวจสอบบัญชีห้างร้าน
  บริการตรวจสอบบัญชีบริษัท
  บริการตรวจสอบบัญชีห้างหุ้นส่วน
  บริการรับตรวจสอบบัญชีบริษัทโรงงานอุสาหกรรม
  บริการตรวจสอบบัญชีบริษัท sme
  บริการตรวจสอบบัญชีองค์กรต่างๆ

อ่านรายละเอียด

 จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ,จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

   บริการจดทะเบียนบริษัท
  บริการจดทะเบียนห้างร้าน
   บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
   บริการจดทะเบียนบริษัทโรงงานอุสาหกรรม
   บริการจดทะเบียนบริษัท sme
   บริการจดทะเบียนองค์กรต่างๆ

  อ่านรายละเอียด

 โปรโมช้นรับทำบัญชี
 

  รับทำบัญชีเริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน
  จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้ ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
  ค่าทำบัญชี เดือนที่ 2 ลดทันที 10%

Tag
รับทำบัญชี,ทำบัญชี ,รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน  , สำนักงานบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,ปิดงบการเงิน,จดทะเบียนบริษัท , จัดตั้งบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน , จัดตั้งห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเลิกบริษัทฯ เลิกห้าง


หสม.เอ็น-ที แอคเคาท์ แอนด์ ออดิท พลัส 82/163 หมู่บ้าน สุธาวี หมู่ที่20 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่
 อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-182-2061 และ 092-223-9178 แฟกส์ 02-1822061
email: ntacc.auditplus@gmail.com